Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa po skončení platnosti prvotnej žiadosti

Category