Záznam o zisťovaní odbornej spôsobilosti – skúška

Záznam o zisťovaní odbornej spôsobilosti – skúška