PRIHLÁŠKA

COVID-19

Autoškola Grendel oznamuje,

1, kancelária autoškoly je od 19.04.2021 otvorená pre klientov štandardne od 15.00 – 18.00 od pondelka do štvrtku s testom PCR/antigénovým nie starším ako 7 dní a s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2,

2, teória prebieha naďalej dištančne,

3, praktické jazdy sa začínajú od 19.04.2021. Naši žiaci sú rozdelení do 4 skupín.

3.1 v prvej skupine sú žiaci, ktorí už len čakajú na záverečné skúšky. Týmto žiakom bude poslaná SMS resp. im bude volané ako náhle nám polícia oznámi termín ich skúšky. Telefónne čísla všetkých týchto žiakov máme v databáze, preto im bude autoškolou oznámený termín ich záverečnej skúšky bezodkladne ako sa to autoškola dozvie.

3.2 v druhej skupine sú žiaci, ktorí už majú kontakt na inštruktora praktickej jazdy (žiaci, ktorí pred uzavretím autoškôl t.j. pred 18.12.2020 jazdili alebo žiaci, ktorí dostali kontakt na inštruktora jazdy a ešte nejazdili). V tejto skupine sú teda žiaci, ktorí už majú telefonický kontakt na inštruktora jazdy (teda vedia ho kontaktovať) bez ohľadu či mali alebo nemali praktickú jazdu. V takomto prípade je potrebné od 19.04.2021 kontaktovať priamo inštruktora jazdy na telefónne číslo, ktoré už máte.

3.3 v tretej skupine sú žiaci, ktorí ešte nemajú telefonický kontakt na inštruktora praktickej jazdy. V takomto prípade nám prosím od 19.04.2021 napíšte email na grendel@grendel.sk, kde uveďte Vaše meno a priezvisko a telefonický kontakt na Vás + vetu, že ešte nemáte inštruktora praktickej jazdy. Následne do 48 hodín  Vám telefonicky zavolá inštruktor a dohodne si s Vami ďalší postup.

3.4 v štvrtej skupine sú žiaci, ktorí nespadajú do skupiny 3.1-3.3 napr. žiaci čakajúci na preskúšanie apod. V takom prípade nám prosím napíšte email na grendel@grendel.sk, uveďte Vaše meno a priezvisko a telefonický kontakt na Vás +  Vašu žiadosť a následne do 48 hodín  Vám telefonicky zavolá inštruktor a dohodne si s Vami ďalší postup.

4,  Podmienkou praktických jázd je aby okres Košice – mesto nebol tkzv. čierny (viď COVID automat – vláda SR vždy v utorok určí, ktoré okresy sú v akej farbe podľa COVID automatu). Praktické jazdy sa budú vykonávať len s jedným žiakom vo vozidle pri dodržaní hygienických opatrení a to:

4.1 preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR, príp. Ag testu nie starším ako 7 dní , alebo

4.2 osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, sa musia preukázať dokladom o jeho prekonaní, ktorý nebude starší ako tri mesiace, alebo

4.3 výnimku z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 má aj osoba, ktorá sa vie preukázať, že je zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

4.4 výnimku z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 má aj osoba, ktorá sa vie preukázať, že je zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj prvou dávkou vektorovej vakcíny a od tohto očkovania uplynuli aspoň 4 týždne. (vektorové vakcíny AstraZeneca, ruský a čínsky koncept vakcín),

4.5 prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2,

4.6 dezinfekcia vozidla po každom účastníkovi.

 

5.Všetky kurzy sa predlžujú minimálne o čas uzavretia autoškôl t.j. o 5 mesiacov.